Bhakti » Devotional Readings » Mere To Giridhar Gopal

Mere To Giridhar Gopal

Lyrics Hindi, English and Video

Mere To Giridhar Gopal

Mere To Giridhar Gopal

 

 

Mere To Giridhar Gopal (Lyrics English)

Mere to Girdhar Gopal Dusra Na Koi

Bhai Chhodia, Bandhu Chhodi, Chhodia saga soi

Sadhu sang baith baith log laaj khoi

Bhagat dekh raaji hui, Jagat dekh roi

Asuvan jal seench seench prem bel boee re

Ab to baat fail padi, kane sab koee

Mira ev lagan lagi, honi ho so hoee re