Bhakti » Devotional Readings » Raghupati Raghav Raja Ram

Raghupati Raghav Raja Ram

Lyrics Hindi, English and Video

Raghupati Raghav Raja Ram

Raghupati Raghav Raja Ram

 

 

Raghupati Raghav Raja Ram (Lyrics English)

Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram


Sitaram, Sitaram,
Bhaj Pyare Mana Sitaram
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram


Ishwar Allah Tero Nam,
Sabako Sanmati De Bhagawan
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram


Mukhmen Tulsi Ghatamen Ram,
Jab Bolo Tab Sitaram
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram


Hathose Karo Gharka Kam,
Mukhase Bolo Sitaram
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram


Kaushalyaka Vhala Ram,
Dashrathjika Pyara Ram
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram


Bansivala Hay Ghanshyam,
Dhanushya Dhari Sitaram
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita Pavan Sitaram