Bhakti » Aarti » Shankar Ji Ki Aarti

Shankar Ji Ki Aarti - Om Jai Shiv Omkara

Lyrics Hindi, English and Video

Shankar Ji Ki Aarti - Om Jai Shiv Omkara

Shankar Ji Ki Aarti - Om Jai Shiv Omkara

 

 

Shiv Ji Ki Aarti (Lyrics English)

Om Jai Shiv Omkara, Prabhu Jai Shiv Omkara
Brahma Vishnu Sada Shiv, Ardhangii Dhara
Om Jai Shiv Omkara

Ekanana Chaturanan Panchanan Raje
Hansanan, Garuraasan Vrishvahan Saje
Om Jai Shiv Omkara

Do Bhuja, Chaar Chaturbhuja Dashabhuja Ati Sohe
Tiinon Roop Nirakhate Tribhuvan Jan Mohe
Om Jai Shiv Omkara

Aksamala Vanamala Mundamala Dhari
Chandana Mrigamad Sohai Bhaale Shashidhaari
Jai Shiv Omkara

Shvetambara Piitambara Baaghambara Ange
Brahmadhik Sanakaadhik Pretaadhik Sange
Om Jai Shiv Omkara

Kara Madhye Kamandalu Au Trishul Dhari
Jagkarta Jagharta Jagapalan Karta
Jai Shiv Omkara

Brahma Vishnu Sadashiva Janata Aviveka
Pranavaksar Ke Madhaya Tinonh Eka
Om Jai Shiv Omkara

Trigun Swami Ki Aarti Jo Koi Nar Gave
Kahata Shivananda Swami Mana Vanchita Phala Pave
Jai Shiv Omkara