Bhakti » Mantra » Shivashtak (Shivashtakam)

Shivashtak (Shivashtakam)

Lyrics Hindi and Video

Shivashtak (Shivashtakam)

Shivashtak Shivashtakam

 

 

Shivashtak Shivashtakam (Adi Anadi Ananta Akhand Abhed Akhed Suweda Batawain)