Bhakti » Aarti » Sri Vishnu Chalisa

Sri Vishnu Chalisa

Lyrics Hindi and English

Sri Vishnu Chalisa

Sri Vishnu Chalisa

 

Sri Vishnu Chalisa (Lyrics English)

Doha

Jai jai jai shri jagat pati, jagadadhar anant I
Vishveshvar akhilesh aj, Sarveshvar Bhagvant II


Chopaai

Jai jai Dhranidhar shruti sagar, jayati Gadadhar sadgun agar I
Shri Vasudev Devaki nandan, Vasudev, nasan-bhav-phandan II

Namo-namo sacharachar-svami, paranbrahma prabhu namo namo namami I
Namo-namo Tribhuvan pati Ish, Kamala pati keshav yogish II

Garudadhvaj aj, bhav bhai hari, Murlidhar Hari Madan murari I
Narayan shripati Purshottam, Padmanabhi narhari sarvottam II

Jai Madhav Mukuud, vanmali khal dal mardan, daman-kuchali I
Jai aganit indniya sarangdhar, vishva rup Vaman anand kar II

Jai jai lokadhyaksh-dhananijai, sahastragya Jaganath jayati jai I
Jai Madhusudan anupam anan, jayati Vayu-vahan vajra kanan II

Jai Govind Janardan deva, shubh phal lahat gahat tav seva I
Shyam saroruh sam tan sohat, darsha karat, sur nar muni mohat II

Bhai vishal mukut shir sajat, ur vaijanti mal virajat I
Tirchhi Bhrikuti chap janu dhare, tin-tar nain kamal arunare II

Nasha chibuk kapol manohar, mridu muskan kunj adharan par I
Janu mani pankti dashan man bhavan, basan pit tan param suhavan II

Rup chaturbhuj bhushit bhushan, varad hast, mochan bhav dushan I
Kanjarun sam kartal sundar, sukh samuh gun madhur samundar II

Kar mahan lasit shankh ati pyara, subhag shabda jai dene hara I
Ravi sam chakra dvitiya kar dhare, khal dal danav sainya sanhare II

Tritiya hast mahan gada prakashan, sada tap-traya-pap vinashan I
Padma chaturth hath mahah dhare, chari padarath dene hare II

Vahan Garud manogativana, tihun tyagat, jan hit Bhagvana I
Pahunchi tahan pat rakhat svami, ko Hari sam bhaktan anugami II

Dhani-dhani mahima again ananta, dhanya bhaktavatsal Bhagvanta I
Jab-jab surahin asur dukhdinha, taba tab prakati, kasht Hari linha II

Sab sur-muni Brahmadi Maheshu, sahi na sakyo ati kathin kaleshu I
Tab tahan dhari bahu rup nirantar, mardyo-dal danvahi bhayahkar II

Shaiyya shesh, Sindhu bich sajit, sang Lakshmi sada-virajit I
Puran shakti dhanya-dhan-khani, anand bhakti bharani sukh dani II

Jasu virad nigamagam gavat, sharad shesh par nahin pavat I
Rama Radhika Siya sukh dhama, sohi Vishnu Krishna aru Rama II

Aganit rup anup apara, nirgun sagun svarup tumhara I
Nahin kachhu bhed ved as bhashat, bhaktan se nahin antar rakhat II

Shri Prayag-Durvasa-dhama, Sundardas Tivari grama I
Jag hit lagi tumahin Jagdisha, nij-mati rachyo Vishnu-chalisa II

Jo chit dai nit padhat padhavat, puran bhakti shakti sarsavat I
Ati sukh vasat, ruj rin nasat, vaibhav vikashat, sumati prakashat II

Avat sukh, gavat shruti sharad, bhashat Vyas-bachan nishi Narad I
Milat subhag phal shok nasavat, ant sainaya jan Han pad pavat II

Doha

Prem sahit gahi dhyan mahan, hridai bich Jagdish I
Arpit Shaligram kahan, kari Tulasi nit shish II

Kshan bhangur tanu jani, kari ahankar parihar I
Sar rup Ishvar lakhai, taji asar sansar II

Satya shodh kari ur gahai, ek Brahma Omkar I
Atma bodh hovai tabai, milai mukti ke dvar II

Shanti aur sadbhav kahan, jab ur phulahin phul I
Chalisa phal lahahin jan, rahahi Ish anukul II

Ek path jan nit karai, Vishnu dev chalisa I
Char padarath navahun nidhi, deyan Dvarikadhis II