Bhakti » Mantra » Vishnu Yantra

Vishnu Yantra

Lyrics Hindi, English and Video

Vishnu Yantra

Vishnu Yantra

 

 

Vishnu Yantra (Lyrics English)

Shanta Karam Bhujaga Shayanam.
Padmanabham Suresham.
Vishvadharam Gagana Sadrusham.
Megha Varnam Shubhangam.
Lakshmi Kantam Kamala Nayanam.
Yogibhir Dhyana Gamyam.
Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram,
Sarva Lokaia Kanatham.